KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Narwi informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r.. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmianie ulega organizacja pracy Szkoły.

W okresie od 22 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku organizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego ulega zmianie:

 1. W Przedszkolu Samorządowym w Narwi zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze są prowadzone, zgodnie z planem.
 2. Uczniowie klas I -VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji oraz ściśle według zasad nauki na odległość.
 3. Uczniów z klas objętych nauczaniem zdalnym obowiązuje e – dziennik i zajęcia na  platformie Teams.
 4. Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne :
  a) w  I-VIII prowadzone są w formie zdalnej oraz stacjonarnej
 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia emocjonalno – społeczne odbywają się dla klas I-VIII w formie zdalnej.
 6. Biblioteka: Uczniowie kl. IV-VIII zamawiają lektury przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podając swoje imię i nazwisko, klasę, autora i tytuł książki, którą chce wypożyczyć. Książki można będzie odebrać w wyznaczonym terminie w otrzymanej informacji zwrotnej.
 7. Uczniów klas I-VIII objętych pracą zdalną obowiązuje, jak dotychczas, realizacja obowiązku szkolnego: na każdej lekcji sprawdzana będzie obecność z wpisem do e-dziennika na podstawie aktywności uczniów na platformie Teams.
 8. Uczniów i pracowników przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 9. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.
 10. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami należy skorzystać z e -dziennika.
 11. Praca specjalistów, pedagoga i logopedy pozostaje bez zmian.
 12. Od dnia 22.03.2021 szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Warunkiem objęcia opieką świetlicową jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły, w którym należy wskazać miejsce pracy. Wnioski proszę przesłać na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 13. Dyżury kadry kierowniczej pozostają bez zmian . W wyjątkowych przypadkach możliwy jest kontakt na terenie placówki po uprzednim umówieniu się.
 14. Praca sekretariatu pozostaje bez zmian .

 

Dyrektor

Zespołu Szkolnego – Przedszkolnego

w Narwi