Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Narew, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy.

Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

 

Wójt Gminy Narew wraz z pracownikami