dotyczące realizacji projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew". Jednocześnie informujemy, że zarządzenie Wójta Gminy Narew o naborze wniosków ze wskazaniem terminów naboru zostanie wydane i ogłoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

Umowa o powierzenie grantu

Regulamin