• Od dnia 18.01.2021r. w przedszkolu i w kl. I – III zajęcia odbywają się w szkole, zgodnie z rozkładem.
  • Od dnia 18.01.2021r. uczniowie klas IV – VIII kontynuują nauczanie zdalne na e- dzienniku i platformie Teams, zgodnie z rozkładem.

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi