Decyzja o zamknięciu urzędu została podjęta z uwagi na fakt, że Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę. W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), należy obniżyć miesięczny wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wobec tego Wójt ustalił dla pracowników Urzędu Gminy Narew dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.