Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 02.12.2020 r. od godz. z wodociągu Narew, spowodowaną usuwaniem awarii. 

Przerwa dotyczy miejscowości: Doratynka, Skaryszewo, Kaczały, Janowo, Gradoczno,

Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 17.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy