Informujemy, że w dniu 17 września 2020 r o godz.12.00 na terenie całego województwa  zostaną włączone syreny alarmowe w celu upamiętnienia 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Sygnały alarmowe będą ćwiczebne zgodnie z RRM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu  oraz właściwości organów w tych sprawach/ Dz.U. 2013 r poz.96./.