W związku z modernizacją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 23 lipca przyjęcie odpadów zostaje wstrzymane.

 Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art. 10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

   Jednocześnie informuję, że teren PSZOK zostaje objęty monitoringiem.