INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW

na rok szkolny 2020/2021

za wyniki i osiągniecia w nauce i sporcie

w roku szkolnym 2019/2020

Do Urzędu Gminy Narew wpłynęło 15 wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Narew na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie (tzn. do 30 czerwca 2020r.). Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2020r. pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

Stypendia przyznano 15 uczniom Szkoły Podstawowej, w tym:

  • klasy Va – 2,
  • klasy Vb – 2,
  • klasy VIa – 2,
  • klasy VIb – 5,
  • klasy VII – 1,
  • klasy VIII – 3.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć w nauce i sporcie.

Wójt

Andrzej Pleskowicz

Narew dnia 10.07.2020r.