Narew, dnia 2020.06.05

Zespół Szkolno-Przedszkolny

                w Narwi

 

      W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.) dopuszczającym od dnia 25 maja br. m.in. możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych  wznawia się  funkcjonowanie  zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi od dnia 08.06.2020r. w godzinach od 7:00 do 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 w Narwi