OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAREW
w sprawie dofinansowania na usuwanie eternitu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Narew

Uprzejmie informuję o mozliwości pozyskania przez Gminy Narew na rok 2014 dofinansowania na usuwanie eternitu z zabudowań mieszkalnych i gospodarskich oraz innych wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie obejmie demontaż eternitu z zabudowań, jego transport oraz utylizację. Wykona to na zlecenie Gminy Narew specjalistyczna firma posiadająca odpowiednie zezwolenia. Roboty należy wykonać do 31 października 2014 roku. Koszty związane z zakupem nowych materiałów i pokryciem dachowym nie są objęte dofinansowaniem i muszą być sfinansowane przez każdego właściciela oraz wykonane jego własnym staraniem.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Narew, pokój nr 19, celem zgłaszania swojego udziału i przedłożenia konkretnych informacji nt. ilości eternitu w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

Prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie, gdyż Gmina musi wystąpić w odpowiednim terminie z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz