Narew dnia 2014.08.08

GK.6840.7.2014

INFORMACJA

Wójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach:

  • Makówka – działka oznaczona nr 322 – 1/3 udziału o pow. ogólnej 2300m2,
  • Gradoczno – działka oznaczona nr 143/4 o pow. 2,2222ha,
  • Narew – działka oznaczona nr 1360 o pow. 296 m2

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgnąć na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl.

 

Pełniący funkcję Wójta Gminy
Czesław Kazimierz Mlodzianowski