Ogłoszenie
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Informujemy Rodziców, że od 10 marca 2014r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego w Narwi na rok szkolny 2014/2015. Nabór trwać będzie do 31 marca 2014 r.

Rodzice zapisujący dziecko mogą zgłosić się po „Kartę zapisu dziecka do przedszkola” do przedszkola lub sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi do 31 marca 2014r.