Informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa

#WSPIERAJSENIORA

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.

Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.

Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, podejmijmy wspólne działania, zachęcamy do włączenia się w podejmowane już inicjatywy.

Ogólne informacje dla seniorów:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow

lub 800 190 590 – całodobowa i bezpłatna infolinia dla seniorów o koronawirusie.

Akcje wolontariackie – wsparcie dla seniorów – Jeśli chcesz pomóc osobom starszym spoza          najbliższego sąsiedztwa, zgłoś się do instytucji, która niesie pomoc potrzebującym: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat 

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ NA „INFORMACJE O KORONAWIRUSIE” – Akcja Policji:
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186616,Policja-ostrzega-i-radzi-Nie-daj-sie-oszukac-na-informacje-o-koronawirusie.html

Apel MRiPS dot. przeciwdziałania internetowym oszustom: https://www.gov.pl/web/rodzina/uwazajmy-na-internetowych-oszustow

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco komunikatów na następujących stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/rodzina

http://senior.gov.pl/

dddd