W związku z realizacją projektu „Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska” Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w Suwałkach  w partnerstwie  z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń w Białymstoku     

ZAPRASZA

na spotkanie, które odbędzie się w dniu 09.08.2019 r. (piątek)

 w Urzędzie Gminy Narew o godzinie 1000 , pokój nr 7 .