3 marca 2011 roku uczniowie klasy IIa wraz z wychowawczynią Panią Ireną Dulko odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi. Podczas wizyty Pani Alla Siotkowska opowiedziała o zasadach korzystania z biblioteki, dzieci zapoznały się z księgozbiorem "Oddziału dla dzieci". Niektóre dzieci zapisały się do biblioteki przez co powiększyły rzeszę czytelników biblioteki w Narwi.

Wizyta uczniów w bibliotece 

Cała klasa w sali komputerowej ćwiczyła pisanie w programie Word oraz korzystała z edukacyjnych gier komputerowych. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali od dyrektor biblioteki Anny Andrzejuk-Sawickiej zakładki i książeczki pt. "Poznaj bezpieczny Internet".

Wizyta uczniów w bibliotece

Opracowanie materiału:
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi