W dniu 26 czerwca 2005 roku odbył się w Narwi Białoruski Festyn Ludowy. Został on zorganizowany z okazji trzech jubileuszy narwiańskich artystów:

  • XXV-lecia działalności artystycznej zespołu "Tyniewiczanki",
  • XX-lecia działalności artystycznej zespołu "Krywczanki",
  • X-lecia działalności artystycznej duetu Maria Chilimoniuk i Jerzy Domań.
festyn01festyn02 

Jubilatom wszyscy składali gorące podziękowania za ich działalność oraz życzenia dalszych sukcesów na scenach Podlasia. Zespoły zostały obdarowane podarkami przez Wójta Gminy Narew Jakuba Sadowskiego, poczym wszyscy wystąpili z koncertami przed narwiańską publicznością.

festyn03festyn04 

W dalszej części festynu wystąpiły inne zaproszone zespoły: GASTINIEC z Grodna na Białorusi, Chór Hajnowskiego Domu Kultury, grupa taneczna "Przepiórka" z Hajnówki, zespół Art Pronar z Narwi, chór "Ramonka" Narwiańskiego Ośrodka Kultury.

festyn05festyn06 

Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się min. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Pilarczyk oraz Wojewoda Podlaski Marek Strzaliński.

festyn07festyn08