W dniu 19 grudnia 2008 roku w Urzędzie Gminy Narew odbyło się uroczyste spotkanie przedwigilijne zorganizowane przez Narwiański Ośrodek Kultury.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Tego dnia miejscowość Narew odwiedził Mikołaj, który dotarł do wielu zakładów pracy i instytucji w Narwi przekazując życzenia oraz za pośrednictwem harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju. Mikołaj dotarł także do Urzędu Gminy Narew, gdzie przekazał życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim pracownikom.

 Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Spotkanie przedwigilijne, które odbyło się wieczorem w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew, rozpoczęła "Kolęda dla nieobecnych" w wykonaniu teatru Pozytyw działającego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem Ewy Alimowskiej. Zebranych gości powitała serdecznie dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz.

 Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Następnie na salę przybył Mikołaj, który poprowadził całą uroczystość. Na samym początku głos zabrał ks. Zbigniew Niemyjski, który przekazał życzenia bożonarodzeniowe w imieniu zarządu harcerstwa. Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Narwi przekazali na ręce Wójta Gminy Narew Jakuba Sadowskiego Światełko Betlejemskie, od którego zapalono wigilijne świece.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Harcerze i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Narwi, przygotowani przez Alicję Szyszkiewicz i Marię Leszczyńską, zaprezentowali zebranym wzruszające jasełka, podczas których nie zabrakło wielu pięknych kolęd. Przed publicznością wystąpił też ponownie teatr Pozytyw działający przy NOK.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Podczas spotkania przedwigilijnego w Narwi wystąpili także z koncertem uczniowie ze szkoły muzycznej z Bielska Podlaskiego oraz Bociek. W ich wykonaniu można było usłyszeć wiele kolęd i pastorałek wykonywanych zarówno instrumentalnie, jak również śpiewanych przez dzieci i młodzież.

 Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Publiczności zaprezentowali się także uczniowie Publicznego Gimnazjum w Narwi, pod kierownictwem pani Olgi Hewy, którzy zaprezentowali jasełka. Michał Kononiuk, uczeń gimnazjum w Narwi, zagrał kilka kolęd na akordeonie.

 Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Na zakończenie wystąpił zespół woklany działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury, prowadzony przez Magdę Włodarczyk.

 Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Bożonarodzeniowe życzenia wszystkim przybyłym przekazali Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Narwi ks. Zbigniew Niemyjski, proboszcz parafii prawosławnej w Narwi ks. Bazyli Roszczenko oraz dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury Tamara Juszkiewicz.

 Spotkanie przedwigilijne w Narwi

Spotkanie zostało zakończone wspólnym dzieleniem się opłatkiem oraz prosforą oraz wigilią, która odbyła się w Narwiańskim Ośrodku Kultury.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

GALERIA ZDJĘĆ