16 grudnia 2011 roku był szczególnie uroczystym dniem dla Gminy Narew, gdyż w tym dniu odbyło się w Narwi doroczne spotkanie przedwigilijne. Spotkanie to jest organizowane przez Narwiański Ośrodek Kultury przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym dniu do Narwi po raz kolejny zawitał Święty Mikołaj, który wspólnie z harcerzami odwiedził lokalne zakłady pracy i instytucje, przekazując tam Betlejemskie Światełko Pokoju oraz życzenia świąteczne. Mikołaj zawitał między innymi do parafii rzymskokatolickiej i prawosławnej w Narwi, do szkoły, ośrodka zdrowia, banku spółdzielczego, lokalnych sklepów i przedsiębiorców, a także do urzędu gminy.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Wieczorem w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyło się spotkanie przedwigilijne, w którym uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele duchowieństwa, zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej w Narwi, a także władze samorządowe naszej gminy.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Uroczystość rozpoczęła tradycyjna kolęda w wykonaniu zespołu Perła, po której wszystkich przybyłych gości powitał Święty Mikołaj. Zaprosił on zebranych do wysłuchania przepięknych kolęd oraz do obejrzenia opowieści o Świętach Bożego Narodzenia.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Narwi przekazali na ręce gospodarza Gminy Narew Wójta Andrzeja Pleskowicza symboliczne, Betlejemskie Światełko Pokoju, które jak co roku przybyło do naszej gminy z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Obecni podczas uroczystości duchowni, ks. prałat Zbigniew Niemyjski – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi oraz ks. Bogumił Korniluk – wikary Parafii Prawosławnej w Narwi, tradycyjnie zapalili świece bożonarodzeniowe.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Przybyli na uroczystość mieszkańcy gminy mogli wysłuchać wielu kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu zespołów artystycznych działających przy Narwiańskim Ośrodku Kultury, które prowadzi Pani Maria Bubka. W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadziły zebranych najmłodsza grupa wokalna Domisolki, a także zespół Świt, który wystąpił jako grupa kolędnicza z tradycyjną bożonarodzeniową gwiazdą.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Tego wieczoru obejrzeć można było również Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Dzieci przygotowane przez Panie Irenę Dulko i Marię Leszczyńską przedstawiły zebranym historię Bożego Narodzenia, przeplatając opowieść o narodzeniu Chrystusa wieloma kolędami.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Na scenie zaprezentowały się również dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy środowiskowej Promyk, która działa przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Dzieci wspaniale przygotowane przez Panią Irenę Charkiewicz przedstawiły zabawną scenkę o trzech niesfornych Mikołajach,a także zaśpiewały piosenkę świąteczną. Jako ostatni wystąpił z koncertem kolęd zespół Perła – najstarszy zespół wokalny działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Po zakończeniu części artystycznej Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz złożył w imieniu własnym oraz w imieniu nieobecnej Przewodniczącej Rady Gminy, najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Do życzeń dołączył się oczywiście Święty Mikołaj, który szczególne życzenia świąteczne przekazał dla niepełnosprawnego Kubusia, z którym wspólnie zaśpiewał kolędę.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne przekazała wszystkim zebranym także Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury Tamara Juszkiewicz, dziękując jednocześnie Szkole Podstawowej w Narwi, harcerzom, zuchom oraz wszystkim osobom i instytucjom, które wspomagają Narwiański Ośrodek Kultury i które pomogły zorganizować także tegoroczne spotkanie przedwigilijne. W imieniu harcerzy i zuchów głos zabrała Pani Alicja Szyszkiewicz, która wręczyła odznaki harcerskie osobom szczególnie wspierającym harcerzy w naszej gminie. Odznaki zostały przyznane Pani Oldze Jakubowskiej, Pani Walentynie Niczyporuk, Pani Tamarze Juszkiewicz oraz Panu Stefanowi Kuczyńskiemu.

Spotkanie przedwigilijne w Narwi 

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani mogli tradycyjne podzielić się opłatkiem i prosforą oraz złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.