Tradycją stało się już coroczne Spotkanie Wigilijne organizowane dla mieszkańców naszej gminy. To wyjątkowe wydarzenie jest wspólnym dziełem wielu instytucji, m.in. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Narwiańskiego Ośrodka Kultury , Urzędu Gminy, jak też Parafii Rzymskokatolickiej i Prawosławnej w Narwi. Przepiękny koncert kolęd i pastorałek miał miejsce w czwartkowy wieczór 21 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

   Na wstępie harcerze z drużyny Iskry z Narwi przekazali na ręce gospodarza Wójta Gminy  Betlejemskie Światełko Pokoju i dokonali symbolicznego zapalenia świec bożonarodzeniowych.

Oficjalnie uroczystość rozpoczęli Wójt Gminy Pan Andrzej Pleskowicz i Sekretarz Gminy Joanna Majewska powitaniem zaproszonych gości oraz złożeniem życzeń świąteczno – noworocznych licznie zebranym na sali mieszkańcom. 

   Tego wieczoru obejrzeć można było  Jasełka Bożonarodzeniowe przeplatane pięknymi kolędami w wykonaniu uczniów, których do występu przygotowały Panie Olga Hewa i Ewa Alimowska i montaż świąteczny zespołu ‘Takt’ z Narwiańskiego Ośrodka Kultury.

Następnie przed publicznością wystąpił chór ‘Harmoń’ działający przy Parafii Prawosławnej w Łosince pod kierunkiem Marii Paszko oraz chór ‘Chabry’ Parafii Prawosławnej w Narwi pod dyrekcją Ałły Kamieńskiej. Zgromadzeni usłyszeli najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki wykonane w wersji instrumentalno – wokalnej oraz a’capella. Wspólne kolędowanie jest pięknym staropolskim zwyczajem, który przetrwał do dziś i łączy pokolenia. To piękna tradycja. Warto ją pielęgnować i przekazywać młodemu pokoleniu.  Uroczystość połączyła dorosłych, młodzież, dzieci i była dla wszystkich piękną lekcją kultury.

   Po tym nastąpiła najbardziej oczekiwana chwila przełamania się opłatkiem, podzielenia prosforą i złożenia sobie wzajemnie życzeń oraz degustacja wigilijnych potraw, przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich.

   Na zakończenie  serdeczne życzenia i przesłania świąteczne przekazali wszystkim zebranym ks. Krzysztof Dobrogowski - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi i ks. Michał Dudicz - proboszcz  Parafii Prawosławnej w Narwi. 

   Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do przygotowania tej podniosłej i jakże ważnej dla społeczności lokalnej uroczystości. Zorganizowanie całej imprezy było możliwe dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

   Składamy serdeczne podziękowania wykonawcom, przybyłym gościom i mieszkańcom.

Zdjęcia