„Łatwiej jest dla Ojczyzny umierać, niż dla Niej żyć”
(Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński)

Pod takim hasłem 11 listopada w Narwi odbyło się Narodowe Święto Niepodległości przygotowane przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Bpa i M. oraz Narwiański Ośrodek Kultury pod kierunkiem Pani Agaty Smoktunowicz.

 8

Na uroczystości przybyli: gen. bryg. Włodzimierz Gryc, gen. Bryg. Dariusz Łuczak, nadinsp. Policji Igor Parfieniuk oraz płk. Jan Bilkiewicz, wójt gminy Andrzej Pleskowicz, radny Sejmiku Woj. Podlaskiego Henryk Łukaszewicz, radna powiatu hajnowskiego Agnieszka Jarmocik, radni i sołtysi gminy Narew, Prezes Firmy PRONAR pan Sergiusz Martyniuk przedstawiciele straży granicznej w Narewce, powiatowej straży pożarnej i policji w Hajnówce, strażacy z OSP w Narwi, harcerze, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi Jerzy Ostapczuk wraz z nauczycielami, wychowawcami i młodzieżą, dyrektor Publicznej Biblioteki  w Narwi Anna Andrzejuk - Sawicka, zaproszeni goście i parafianie.

9

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy. Przewodniczył jej i homilię wygłosił proboszcz i dziekan hajnowski ks. Zbigniew Niemyjski. Podkreślił wielkie męstwo i miłość żołnierzy oraz bohaterów do Ojczyzny. Zauważył, że my wszyscy jesteśmy winni poległym za wolność cześć, pamięć i modlitwę.

76

Po Mszy św. przed grobem Żołnierza z II Wojny Światowej, pomodlono się za poległych żołnierzy i w intencji  naszej Ojczyzny, rządzących nią i wszystkich rodaków. Po odśpiewaniu hymnu państwowego złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie w remizie strażackiej miała miejsce akademia „Łatwiej jest dla Ojczyzny umierać, niż dla Niej żyć” Przygotowały ją dzieci i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pod kierunkiem Olgi Hewy i Ewy Alimowskiej.

108

Spotkanie zakończyło się pod pomnikiem Powstańców Styczniowych z 1863 r. oraz pod tablicę upamiętniającą prawosławnego arcybiskupa polowego Wojska Polskiego gen. dyw. Mirona Chodakowskiego, który jest patronem Publicznego Gimnazjum w Narwi. Odmówiono modlitwę za poległych i tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. W miejscach poświęconych bohaterom wartę pełnili harcerze z 35 DH „Iskry z Narwi.
Niniejsza uroczystość dzięki staraniom naszego proboszcza ks. prał. Zbigniewa Niemyjskiego po raz kolejny połączyła ludność naszego terenu z różnych kultur i wyznań religijnych.

Opracowała: Krystyna Rusiłowicz

 GALERIA ZDJĘĆ


11 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA zawitała do Narwi 8 grudnia 2016 r.