W dniu 24 lutego 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Narwi pod kierunkiem Pani Karoliny Wachol-Worończuk wzięli udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Jeż – swój zwierz!”.

Warsztaty edukacyjne w gimnazjum

Celem warsztatów jest ochrona jeży - powszechnie znanego i lubianego ssaka obecnie zagrożonego wyginięciem. Podczas wyświetlonej prezentacji uczniowie dowiedzieli się o życiu i zwyczajach jeży zamieszkujących Polskę, zagrożeniach i sposobach ochrony, miejscach bytowania jeży oraz pożytecznych funkcjach tych zwierząt dla środowiska naturalnego i człowieka. Zajęcia odbywały się w dwóch etapach - etap teoretyczny, po którym pisali test sprawdzający poznaną wiedzę oraz etap praktyczny.

Warsztaty edukacyjne w gimnazjum

Niestety tysiące jeży giną pod kołami samochodów, pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach, czy w płomieniach wypalanych traw. Najczęściej przyczyną tragedii jeży nie jest zła wola, lecz nieświadomość ludzi.

W czasie aktywnego działu w warsztatach w terenie uczniowie mieli możliwość osobistego obcowania z przyrodą nad rzeką Narew. Uczniowie nie tylko zgłębili wiedzę o jeżach, ale również w czasie zajęć w terenie poczuli na własnej skórze, jak to jest być przyrodnikiem.

Warsztaty edukacyjne w gimnazjum

Organizatorzy kampanii podkreślają, że dzięki takim prowadzonym na szeroką skalę warsztatom przyrodniczym wzrośnie świadomość młodych ludzi i zaprocentuje to w przyszłości prawidłowymi postawami proekologicznymi.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Karolina Wachol-Worończuk
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi