25 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Leonowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad omówiono i przegłosowano uchwały.

sesja XXXVII

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXVII sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.

NAGRANIE AUDIO XXXVII SESJI RADY GMINY NAREW
(Czas trwania: 03:24:16, Typ pliku: MP3, Rozmiar: 140MB)