25 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Walentyna Timofiejuk. Po zatwierdzeniu porządku obrad omówiono i przegłosowano uchwałę.

sesja xxix

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXIX sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.

NAGRANIE AUDIO XXIX SESJI RADY GMINY NAREW
(Czas trwania: 00:20:52, Typ pliku: MP3, Rozmiar: 14,3MB)