31 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Walentyna Timofiejuk. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

sesja xxv

 
Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXV sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.

NAGRANIE AUDIO XXV SESJI RADY GMINY NAREW
(Czas trwania: 03:16:31, Typ pliku: MP3, Rozmiar: 134MB)