9 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XXXVIII sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
  • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
  • w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla in blanco oraz skreślenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może zaciągać zobowiązanie.

Przedstawione zostały również informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Narew za rok szkolny 2009/2010.

XXXVIII sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji obecni byli przedstawiciele Placówki Straży Granicznej w Narewce, który ma pod opieką także Gminę Narew. Podziękowania za dotychczasową współpracę przekazał na ręce Wójta Komendant SG w Narewce kpt. Marek Dziubonos.

Była to ostatnia sesja V kadencji Rady Gminy Narew, dlatego też Wójt przekazał Radzie podziękowania za cztery lata wspólnej pracy. Wójt i Przewodniczącym Rady Gminy przekazali podziękowania i pamiątkowe dyplomy wszystkim radnym, sołtysom oraz obecnym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. W imieniu dyrektorów szkół, biblioteki i domu kultury podziękowania odczytała dyrektor SP Narew Alina Ostaszewska, które zostały przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

XXXVIII sesja Rady Gminy Narew 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Narew V kadencji.

GALERIA ZDJĘĆ