24 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się nadzwyczajna X sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Ewa Urbanowicz – Przewodnicząca Rady Gminy. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

X sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych na terenie Gminy Narew (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie podjęcia współpracy z Radą Sołecką Hirka Połonka (Ukraina) (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Na zakończenie sesji Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.