10 lutego 2007 roku w Gminie Narew gościli dyplomaci koreańscy: Ambasador Korei KIM PYONG IL z synem i córką, Zastępca  Ambasadora KIM JU DOK, Attache Kulturalny Ambasady Korei RI CHUN SU oraz pracownicy ambasady.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Goście z Ambasady zostali uroczyście przywitani w Narwiańskim Ośrodku Kultury przez gospodarza Gminy Narew Wójta Jakuba Sadowskiego. Po uroczystym obiedzie delegacja koreańska oraz władze gminy rozpoczęli zwiedzanie miejscowości Narew. Na początku goście odwiedzili Muzeum Wsi Mariana Święckiego.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Właściciel muzeum zaprezentował delegacji koreańskiej stare narzędzia wykorzystywane w przeszłości w gospodarstwach rolnych oraz inne dawne przedmioty codziennego użytku i stare fotografie. Na zakończenie wizyty Ambasador Korei wpisał się do pamiątkowej księgi gości Muzeum Wsi w Narwi.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Dalej goście udali się do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego NARMET Anny i Andrzeja Ostaszewskich. Właściciel firmy zaprezentował delegacji z Korei zakład produkcji kotłów centralnego ogrzewania oraz swoje wspaniałe gospodarstwo. Goście z Ambasady Korei zostali ugoszczeni przez gospodarzy tradycyjnymi potrawami regionalnymi.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

O godzinie 16.30 na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum w Narwi rozpoczęła się uroczysta gala sportowo-kulturalną pt. "KULTURA I SPORT ŁĄCZY NARODY" z udziałem dyplomatów koreańskich zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Narew i miesięcznika Wieści Podlaskie.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Ambasador Korei dokonał otwarcia wystawy diamentowego malarstwa koreańskiego oraz wystawy fotograficznej Roberta Panka pt. "Ulice Świata". Licznie przybyli mieszkańcy Narwi oprócz podziwiania wspaniałych obrazów i zdjęć mogli skosztować tradycyjnych potraw koreańskich przywiezionych i przygotowanych przez gości z Ambasady.

 Gala sportowo-kulturalna w Narwi

Uroczystego otwarcia gali sportowo-kulturalnej dokonali Ryszard Świerczewski - zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Wieści Podlaskie" oraz Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski. Następnie głos zabrał Ambasador Korei KIM PYONG IL, dziękując za zaproszenie i możliwość poznania Gminy Narew oraz podlaskiej kultury.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Statuetki - Laury Lidera Samorządu, Kultury i Sportu - z rąk Ryszarda Świerczewskiego otrzymali: Wójt Jakub Sadowski, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej: dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka oraz Alla Siotkowska, dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury Andrzej Pleskowicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Alina Ostaszewska oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum Alina Kononiuk. Wójt Gminy Narew wyróżnił też specjalnym pucharem Państwa Annę i Andrzeja Ostaszewskich - sponsorów kultury i sportu w Gminie Narew.

 Gala sportowo-kulturalna w Narwi

Na pamiątkę wizyty w Narwi Wójt Jakub Sadowski wręczył Ambasadorowi Korei drewnianego jelenia, zaś Pan Ambasador przekazał na ręce Wójta koreański obraz.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Część artystyczną rozpoczął występ grupy tanecznej Narwiańskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem Zuzanny Padewskiej. Przed publicznością zaprezentował się też inny zespół NOK - chór ZARANOCZKA z Łosinki prowadzony przez Marię Radczuk, który zaśpiewał ludowe piosenki białoruskie.

 Gala sportowo-kulturalna w Narwi

Publiczność mogła też obejrzeć występ gości z ambasady, którzy zaprezentowali tradycyjne pieśni koreańskie.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Przed publicznością wystąpiła ze specjalnym pokazem grupa "Shotokan-Karate" działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi prowadzona przez Bogusława Aksamitowskiego.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Następnie odbył się pokazowy turniej zapaśniczy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Narew, w którym wzięli udział zawodnicy klubu sportowego "Podlasie Białystok". Wręczenia pucharów zwycięzcom i pokonanym dokonał Eugeniusz Dudzicz.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Na zakończenie uroczystości odbył się pokazowy Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Narew pomiędzy reprezentacją Ambasady Korei i Narwi. W turnieju zwyciężyli goście wygrywając wszystkie trzy mecze. Zawodnicy z Narwi otrzymali pamiątkowy puchar i dyplomy z rąk Ambasadora Korei, zaś zwycięzcy turnieju - zawodnicy z Ambasady Korei zostali uhonorowani pucharem i dyplomami przez Wójta Jakuba Sadowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Narew Eugeniusza Dudzicza.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi 

Gala sportowo-kulturalna w Narwi została przygotowana przez jednostki kulturalno-oświatowe Gminy Narew: Narwiański Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Zespół Szkolno-Przedszkolny i Publiczne Gimnazjum w Narwi.

Gala sportowo-kulturalna w Narwi