Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

Wyszukiwarka kart od 2011 roku: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?stl=1&unit=206430

Formularze z lat 2007-2010:

Formularze A - karty informacyjne dla wniosków o wydanie decycji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego.

Formularze B - karty informacyjne dla decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych.

Formularze E - karty informacyjne dla raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo - geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.