Rejestracja działalności gospodarczej on-line poprzez Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej lub poprzez platformę e-PUAP.

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
Okienko on-line dla przedsiębiorców Okienko on-line dla przedsiębiorców - rejestracja działalności gospodarczej on-line poprzez platformę internetową e-PUAP