Początki Kotłówki datuje się na 1764 rok, jako dawną wieś leśnictwa bielskiego. Ta niewielka miejscowość położona jest w południowej części Gminy Narew, przy drodze z Tyniewicz Dużych do Łosinki, a zamieszkuje ją około 40 osób, których głównym zajęciem jest rolnictwo. Kotłówka, z pozoru zwykła wieś, jest miejscem niezwykłym. W latach 60-tych w wyniku przeprowadzanych tu badań wykopaliskowych, odkryto w tej miejscowości cmentarzysko kurhanowe z okresu wpływów rzymskich – 1-5 kurhanów kultury wielbarskiej (II – III wiek n.e.).

Kotłówka 

Wieś jest malowniczo położona pośród pól i łąk. Wjeżdżając do samej miejscowości da się zauważyć, iż nad wieloma podwórkami górują żurawie studzienne, czyli studnie z charakterystyczną sterczącą żerdzią do zaczerpywania wody, z których większość jest dobrze zachowana i nadal użytkowana. Niestety obecnie ten element pejzażu podlaskiej wsi staje się coraz rzadszy. Dlatego warto tu wstąpić i przyjrzeć się bliżej, tak pięknym widokom jak i życiu samych mieszkańców.