Chrabostówka (Chrabustówka) założona została pomiędzy 1789 a 1800 rokiem. Przeprowadzone tu w 1991 roku badania archeologiczne i odkryte wówczas w zachodniej części wsi ślady osad dowodzą jednak, iż osadnictwo rozpoczęło się tu już w X-XV w. Wieś położona jest przy trasie Narew – Hajnówka.

ChrabostówkaChrabostówka

Wśród niewielu, zaledwie około 60 mieszkańców Chrabostówki, są głównie rolnicy, chociaż część osób dojeżdża też do pracy do pobliskiej Narwi i Makówki. Należałoby zaznaczyć, iż Chrabostówka jest jedną z miejscowości leżących na Szlaku Świątyń  Prawosławnych, i chociaż we wsi nie ma cerkwi, to warto tu zajrzeć i poznać ciekawą kulturę prawosławia chociażby poprzez rozmowę z miejscowymi ludźmi.

GALERIA ZDJĘĆ