Udając się w wirtualny spacer po Gminie Narew odwiedzisz następujące miejscowości: Koźliki, Trześcianka, Narew, Rybaki. W miejscowości Narew zobaczysz panoramy cerkwi, kościoła, Muzeum Wsi, centrum Narwi, zajazdu "Pod Akacją" oraz urzędu gminy.

Kliknij na poniższy odsyłacz, aby udać się w wirtualny spacer po Gminie Narew

W I R T U A L N Y  S P A C E R

Wirtualny spacer po gminie

Aby prawidłowo wyświetlić Wirtualny Spacer na komputerze musi być zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java, które można pobrać ze strony producenta.