Protokoły z sesji Rady Gminy Narew IV kadencji w 2006 roku: