Protokoły z sesji Rady Gminy Narew IV kadencji w 2005 roku: