Protokoły z sesji Rady Gminy Narew IV kadencji w 2004 roku: