Ogłoszenia

narew herb

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej w dniu 31 lipca 2020 r. w godz. od 11.00 do 15.00  w sekretariacie szkoły.

narew herb

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na terenie gminy Narew może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji

w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

narew herb

W związku z modernizacją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 23 lipca przyjęcie odpadów zostaje wstrzymane.

narew herbInformujemy, iż w dniu 22 lipca  2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXI sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Termin nadsyłania prac w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji został przedłużony. Na zgłoszenia czekamy do 6 września! To spełnienie próśb wielu uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie.

narew herb

na rok szkolny 2020/2021 za wyniki i osiągniecia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2019/2020

narew herb

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herbInformujemy, iż w dniu 8 lipca  2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XX sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Każda z 10 gmin z naszego regionu, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma dotację z budżetu województwa w kwocie 50 tys. zł na remont i wyposażenie świetlic zlokalizowanych właśnie w tych gminach.

narew herb

Firma Solaris Ventum Sp. z o. o., specjalizująca się w branży fotowoltaicznej, wydzierżawi grunty pod budowę elektrowni słonecznej.