Ogłoszenia

Kurs elektryka z uprawnieniami SEPOśrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Hajnówce ogłasza nabór na kurs "Elektryk z uprawnieniami SEP do 1kV".

Gminny konkurs mody ekologicznejNarwiański Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w gminnym konkursie mody ekologicznej pod hasłem "Eko Trendy Show".

Mikroprzedsiębiorca Roku 2014Celem konkursu jest nagradzanie właścicieli mikrofirm, które prowadzą z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzenionych w lokalnych społecznościach.

Badania ankietowe GUS w 2014 rokuUrząd Statystyczny w Białymstoku informuje, iż w roku 2014 w wylosowanych gospodarstwach będą przeprowadzane rolnicze oraz społeczne badania ankietowe.

Platforma Dialogu i Współpracy26 marca 2014 roku odbędzie się w Hajnówce spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy, którego tematem bedą perspektywy ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej.

Raport dotyczący sytuacji kryzysowej - EPIZOOTIE - ASF ogłoszony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 27 marca oraz 1 i 3 kwietnia 2014 roku. Wyłączenia dotyczą wsi Koźliki, Łopuchówka i Gorodczyno.

Kurs malowania pisanekGminna Biblioteka Pobliczna w Narwi zaprasza osoby dorosłe na kurs malowania pisanek. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 marca 2014 roku.

Klub Przyjaciół PszczółNarwiański Ośrodek Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi przystąpili do akcji pod hasłem "Z Kujewskim pomagamy pszczołom". Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 marca 2014 roku w NOK.

logo straz pspOstrzeżenie Państwowej Straży Pożarnej dotyczące wypalania traw i pozostałości roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 18 i 20 marca 2014 roku. Wyłączenia dotyczą wsi Łopuchówka i Gorodczyno.

narew herbKonsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku.

narew herbInformujemy Rodziców, że od 10 marca 2014r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego w Narwi na rok szkolny 2014/2015. Nabór trwać będzie do 31 marca 2014 r.

logo LGD Puszcza BiałowieskaLGD "Puszcza Białowieska" przyjmuje zgłoszenia kwaterodawców zamieszkałych na obszarze LGD, którzy chcą wziąć udział w wyjeździe studyjnym.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew (terenów zabudowy przemysłowo-usługowej).

logo ARiMRBiuro Powiatowe ARiMR w Hajnówce dnia 13 marca 2014r. zaprasza rolników na szkolenie z zasad korzystania z dotacji unijnych w kampanii 2014, w tym z zasad przyznawania płatności bezpośrdnich i ONW.

Warsztaty z zakresu questinguWydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce zaprasza na warsztaty z zakresu Questingu - wypraw odkrywców, które odbędą się min. w Narwi w dniu 25 marca 2014 roku.

logo krusW 2014 roku KRUS pragnie zwrócić uwagę rolników na grupę wypadków, w większości tragicznych w skutkach, jakimi są pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

logo podr szepietowoPODR w Szepietowie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce zapraszają na seminarium na temat integrowanej ochrony roślin, które odbędzie się 11 marca 2014 w Urzędzie Gminy Narew.