OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wyznaczam na obszarze Gminy Narew miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.:

1. Tablica ogłoszeniowa przy ul. A. Mickiewicza - przy Urzędzie Gminy oraz słup ogłoszeniowy przy ul. Bielskiej – w Narwi.

2. Tablice ogłoszeniowe ustawione w sołectwach: Ancuty,  Białki, Chrabostówka, Boratynka, Grędy, Gorodczyno, Grodzisko, Gradoczno, Istok, Iwanki, Janowo, Kotłówka, Koweła, Koźliki, Krzywiec, Kutowa, Lachy, Łopuchówka, Łosinka, Makówka, Nowiny, Ordynki, Ogrodniki, Przybudki, Puchły, Radźki, Rybaki, Saki, Soce, Trześcianka, Tyniewicze Duże, Waniewo, Waśki.

Umieszczone plakaty wyborcze właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Umieszczający urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych powinni je umieszczać w taki sposób, aby umożliwić szybkie ich usunięcie bez dokonania zniszczeń miejsc, na których były umieszczone.

 

Andrzej Pleskowicz
Wójt Gminy Narew