Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22-27 lutego 2016r.

Głównym celem obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to po raz kolejny będzie realizowane we współpracy z sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami pozarządowymi.

W tym roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowany będzie w dniach od 22 do 27 lutego. Tradycyjnie już w tę inicjatywę włączają się policjanci z Hajnówki. Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz propagowanie praw i form pomocy ofiarom przestępstw.

Dyżury funkcjonariuszy Policji pełnione będą w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przy ul. A. Krajowej 1, w godz. od 7:30 do 15:30. Kontakt telefoniczny do pełniącego dyżur Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Hajnówce podkom. Wiktora Tkaczuka: 85 8310245, 608476992 lub 85 8310200.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z proponowanej formy pomocy.

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym