Zajęcia świetlicowe

24 i 25 stycznia 2011 - "Zrób z papieru" oraz Warsztaty plastyczne

26 stycznia 2011 - Warsztaty wyrobów ze słomy

27 stycznia 2011 - Zajęcia rytmiczno-muzyczne

28 stycznia 2011 - Wycieczka: zwiedzanie Muzeum Wsi w Narwi
orazfirmy Narmet, obiad w Piekielnej Kuchni

31 stycznia i 2 luty 2011 - Warsztaty kulinarne

1 i 2 luty - Warsztaty pirografii oraz Warsztaty rzemiosła artystycznego

3 luty 2011 - Dyskoteka

4 luty - Wycieczka do Postołowa i kulig