12 maja 1996 roku w Narewskim Ośrodku Kultury odbył się III Wojewódzki Przegląd Scenek Obrzędowych, którego organizatorami byli Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce oraz NOK. W przeglądzie udział wzięły zespoły ludowe przybyłe do Narwi z Czeremchy, Dubicz Cerkiewnych, Czyż, Zbucza, Krasnowsi oraz zespół Tyniewiczanki z Tyniewicz Dużych pod kierownictwem Pani Walentyny Frankowskiej. Nieświadomie wszystkie zespoły przygotowały scenki obrzędowe według klucza weselnego. Między innymi było to skubanie pierza na kołdrę panny młodej, swaty, czy pieczenie korowaja.

 

III Wojewódzki Przegląd Scenek Obrzędowych

 

Czas trwania filmu - 44 min 20 sek.