Jubileusz XX-lecia istnienia ludowego zespołu Tyniewiczanki, który odbył się w dniu 19 stycznia 2000 roku w świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych. Podczas uroczystości wystąpiły zespoły Niezabudki z Kuraszewa, Krywczanki z Krzywca, Haradnica z Grodna na Białorusi oraz oczywiście jubilaci – zespół Tyniewiczanki.

Zespół ludowy Tyniewiczanki został założony w lutym 1980 roku w Tyniewiczach Dużych. Założycielem, pierwszym kierownikiem i akompaniatorem zespołu był Pan Mikołaj Sylwestruk. Następnie kierownictwo nad zespołem objął Pan Jan Dudzicz, a później Pani Walentyna Frankowska. Swój pierwszy występ zespół miał podczas dożynek gminnych w Narwi w 1981 roku. Nazwę Tyniewiczanki zespół otrzymał 23 listopada 1985 roku, a rodzicami chrzestnymi zespołu byli Pani Barbara Pacholska oraz Pan Wiesław Pietuch. Zespół występował nie tylko na rodzimym podwórku Gminy Narew, ale również brał udział w imprezach rangi powiatowej oraz wojewódzkiej. Był między innymi wielokrotnym uczestnikiem festiwalu piosenki białoruskiej, a także wojewódzkich przeglądów scenek obrzedowych. Tyniewiczanki śpiewały również za naszą wschodnią granicą w Republice Białoruś.

 

XX-lecie zespołu Tyniewiczanki

 

Czas trwania filmu - 53 min 40 sek.