Ogłoszenia

dzialaj lokalnie logoStowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie X" edycja 2018.

region logoDo regionu Puszczy Białowieskiej zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą znaleźć własny, naturalny rytm życia, który od wieków był zgodny z rytmem przyrody.

narew herbZarząd Kola Łowieckiego "Łabędź" w Narwi podaje dane osób wyznaczonych do szacowania szkód w uprawach rolnych.

krusPlacówka Terenowa KRUS w Hajnówce informuje o organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników urodzonych w latach 2003 – 2011 (7 – 15 lat) i podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

rocznica 3 majaWraz z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

narew herbW dniach 30 kwietnia - 5 maja 2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

logo wodociagiWodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują o podjętych działaniach naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej w miejscowości Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Gorodczynie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach.

narew herbZapraszamy do udziału w programach aktywizacji zawodowej. Kursy są dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Szerokoa rozpiętość tematyczna sprawi, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

narew herbInformujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

logo muz bialPo udanym jesiennym stand-up-ie na SCENIE W MOZAIKARNI, Muzeum Białoruskie w Hajnówce ma przyjemność poinformować, iż w tym roku przygotowało kilka odsłon stand-upu w Muzeum. Zapraszamy na wiosenną odsłonę.!!!

logo piorinKomunikat o zagrożeniu upraw jabłoni przez chrząszcze Kwieciaka Jabłkowca.

narew herbZapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont i modernizacjędróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.

zaj taneczne logoNarwiański Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza zainteresowanych na spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

logo wodociagiWodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują o decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie stwierdzonego przekroczenia stężenia jonu amonowego w wodzie z wodociągu Iwanki.

narew herbInformacja o godzinach otwarcia Urzędu Gminy Narew w okresie świątecznym.