Formularze wniosków i podań dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi.

 

ikona pdf Wniosek o przyznani pomocy społecznej
ikona pdf Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (szkolnego / losowego)
ikona pdf Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
ikona pdf Zaświadczenie o dochodach
ikona pdf Wniosek o przyznanie pomocy w formie opłacenia dożywiania w szkole
ikona pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny / wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
ikona pdf Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny