W celu realizacji zadań ustawowych oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi przetwarzane są zbiory danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z późn. zm.) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Adres siedziby: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.

Cel zbierania danych osobowych: realizacja zadań ustawowych oraz wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe mogą być zbierane dobrowolnie lub może być obowiązek podania danych wynikający z określonych przepisów prawa.

 

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z późn. zm.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi prowadzony jest rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych. Rejestr ten jest prowadzony w formie papierowej, jest on jawny i dostępny w siedzibie administratora danych:

Gminny Ośrodek Pomocy Spoółecznej w Narwi
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
pokój nr 8