XXIII sesja Rady Gminy Narew

XXIII sesja Rady Gminy Narew

30 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Narew VII...

Spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego

Spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego

2 marca 2017 roku, w Ośrodku Eduakcji Leśnej "Jagiellońskie", odbyło się spotkanie w sprawie podpisania listu...

XXII sesja Rady Gminy Narew

XXII sesja Rady Gminy Narew

30 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXII sesja Rady Gminy Narew VII...

Zgrupowanie lekkoatletów z Klubu Sportowego

Zgrupowanie lekkoatletów z Klubu Sportowego "Puszcza"

W czasie ferii zimowych, w Karpaczu, odbyło się zgrupowanie lekkoatletów z Klubu Sportowego "Puszcza" z...

Ferie w Bibliotece

Ferie w Bibliotece

W tym roku ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi upłynęły pod hasłem: „Biblioteka – dobre miejsce dla...

 • XXIII sesja Rady Gminy Narew

  XXIII sesja Rady Gminy Narew

 • Spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego

  Spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego

 • XXII sesja Rady Gminy Narew

  XXII sesja Rady Gminy Narew

 • Zgrupowanie lekkoatletów z Klubu Sportowego

  Zgrupowanie lekkoatletów z Klubu Sportowego "Puszcza"

 • Ferie w Bibliotece

  Ferie w Bibliotece

O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r, poz. 1774/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości na sprzedaż.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Odrynki gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+456,5.

puw logoObwieszczenie nr 1/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. o kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

narew herbPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

narew herbInformujemy, iż w dniu 31 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

fundacja rozwoju regionalnegoPodlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Vademecum rynków zagranicznych - Estonia”

narew herbDnia 11 i 18 marca 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

arr logoKomunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń.

krusList Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

narew herbZawiadomienie o wyborze najkorzystniwjszej oferty na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

lzs logoPodlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży serdecznie zapraszają na Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w piłce siatkowej mężczyzn.

sesja xxiii30 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

logo lgdLokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wsparcia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.

muzeum rol ciechanMuzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Narew.

narew herbZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

cinema popcornKino CINEMA LUMIERE serdecznie zaprasza do Hajnówki na seanse filmowe w dniu 13 marca 2017 roku.

list2 marca 2017 roku, w Ośrodku Eduakcji Leśnej "Jagiellońskie", odbyło się spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć.

8 marcaNarwiański Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zapraszają na uroczysty Dzień Kobiet 8 marca 2017r. (środa) w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, o godz. 17:00.

start biz logoZaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie z programu "Startuj w biznesie. Subregion bielski" dla osób, które planują założyć własna firmę.

narew herbOgłoszenie o zamknięciu drogi gminnej na odcinku Gramotne – most na rzece Narew (Kordon).

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 10 marca 2017 roku.