Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbInformujemy, iż w dniu 22 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

ozeInformacja na temat nowego programu dofinansowania projektów na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

narew herbInformacja na temat wsparcia finansowego od Wojewody Podlaskiego w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica".

narew herbInformacja na temat wsparcia finansowego od Wojewody Podlaskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

narew herbW dniach 8-13 stycznia 2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

narew herbInformacja o dniu wolnym w Urzędzie Gminy.

narew herbZaproszenie do składania ofert na modernizację podłogi w budynku sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.

narew herbInformujemy, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

Logo MONPodejmij wyzwanie i zostań żołnierzem formowanego na naszym terenie batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej!

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 14 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji.

narew herbPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce udostępnił ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Iwanki.

narew herbPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce udostępnił ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

narew herbW związku z awarią wozu asenizacyjnego opróżnianie bezodpływowych zbiorników przez Gminę Narew zostaje wstrzymane do odwołania.

narew herbZawiadomienie Burmistrza Michałowa z dnia 22 listopada 2017 roku o podjęciu przez Radę Miejską W Michałowie uchwały W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania.

narew herbZawiadomienie o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 października 2017 roku.

narew herbDnia 25 listopada 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbInformacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie zimy 2017-2018 roku.