Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbInformacja na temat szkód dokonanych przez wilki oraz sposobów postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek - wilk .

narew herbZaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew.

narew herbInformujemy, iż w dniu 17 października 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbZaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy w miejscowości Waniewo.

narew herbZaproszenie do składania ofert na całodobową obsługę kotłowni osiedlowej w miejscowości Narew.

narew herbOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na wybudowanie wiaty drewnianej w miejscowości Łopuchówka.

narew herbZaproszenie do składania ofert na system transmisji obrad i obsługi głosowań Rady Gminy.

narew herbZaproszenie do składania ofert na tynkowanie pomieszczeń remizy strażackiej (boks garażowy).

narew herbInformacja o przyznaniu stypendium Wójta Gminy Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont i modernizację dróg gminnych w Gminie Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew.

PIS logoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce udostępnił ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Klejniki.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę węgla kamiennego energetycznego na potrzeby Gminy Narew.

PIS logoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce udostępnił ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Iwanki.

narew herbInformacja o dniach wolnych od nauki w roku szkolnym 2018/2019.

narew herbInformacja o trasach i godzinach odjazdu autobusów dowożących dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

narew herbInformacja w związku z remontem odcinka ul. Mickiewicza.

narew herbZaproszenie do składania ofert na wybudowanie wiaty drewnianej w miejscowości Łopuchówka.