Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej w miejscowości Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Gorodczynie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

narew herbInformujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont i modernizacjędróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.

narew herbInformacja o godzinach otwarcia Urzędu Gminy Narew w okresie świątecznym.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r, poz. 121/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż zrmatury do CO w budynku świetlicy wiejskiej w Trześciance.

narew herbInformujemy o możliwości pozyskania przez Gminę Narew na rok 2018 dofinansowania na usuwanie azbestu z zabudowań mieszkalnych i gospodarskich oraz innych wyrobów zawierających azbest.

narew herbW dniach 31 marca oraz 7 kwietnia 2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w związku z przebudową ulic Łąkowej, Leśnej, Polnej oraz ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Łąkowej w miejscowości Narew.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w związku z przebudową ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w miejscowości Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont obiektu sportowego (sale gimnastyczne) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

narew herbZe względu na okoliczność zmiany części robót budowlanych ujętych w przedmiarze, podaje się aktualny przedmiar wraz z rysunkiem technicznym.

narew herbInformujemy, iż w dniu 28 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbOstatniego weekendu - między 16 a 18 marca w naszej gminie doszło do aktów wandalizmu. Zniszczone zostały przystanki autobusowe w miejscowościach Ancuty oraz Trześcianka.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont obiektu sportowego (sale gimnastyczne) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego do budynku sportowo – dydaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.

narew herbKonsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2018 roku.