Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Głównym celem i zadaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Zygmunta Berlinga w Narwi
  • Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi
  • Przedszkole Samorządowe w Narwi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na etapie wychowania przedszkolnego. nauczania w szkole podstawowej obejmującą klasy „0” i I-VI, zaś w gimnazjum w klasach I-III (na podbudowie szkoły podstawowej). Szkoła realizuje nieobowiązkową naukę języka białoruskiego jako języka mniejszości narodowej oraz realizację zadań służących podtrzymaniu poczucia tożsamości narodowej. W szkole działa świetlica z dożywianiem i biblioteka. W skład kompleksu szkolnego wchodzą: budynek dydaktyczny, budynek administracyjno – żywieniowy oraz budynek wychowania fizycznego (sala gimnastyczna).

 
Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi
ul. Mickiewicza 81   17-210 Narew
tel./fax 85 6816644
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:
http://zespolszkol.narew.gmina.pl

Strona internetowa BIP:
http://bip.zsp.ug.narew.wrotapodlasia.pl

Kadra kierownicza:

  • Jerzy Ostapczuk - Dyrektor
  • Igor Łukaszuk - Zastępca Dyrektora

 


ZOBACZ TAKŻE:

Wykaz nauczycieli uczących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

Zakończenie roku szkolnegoWażne wydarzenia jakie odbyły się w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Narwi.
Zakończenie roku szkolnegoW wyniku realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” powstała Podlaska Platforma Edukacyjna, w ramach której w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi funkcjonuje system e-Dziennika.