Opis stanowisk oraz dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy Narew.

{tab Referat Organizacyjny}

REFERAT ORGANIZACYJNY (symbol Or)

  • Sekretarz Gminy (1 etat), który pełni funkcję kierownika referatu, organizuje jego pracę, ustala szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy oraz kontroluje ich realizację.
  • Inspektorzy – 3 etaty.
  • Inspektor / Zastępca Kierownika USC – 1 etat.
  • Pomoc administracyjna – 1 etat.

 

Wojciech Popławski
Sekretarz, pok. 18
tel. 85 6816743
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Snarska
Sekretariat, pok. nr 16
tel. 85 6816016
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Kozłow
Świadczenia i zasiłki rodzinne
pok. nr 12
tel. 85 7309993
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krystyna Pisarska
Oświata, sprawy kadrowe
pok. nr 14
tel. 85 6816728
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Halina Dmitruk
Obrona cywilna i biuro informacji niejawnych
pok. nr 24
tel. 85 6816754
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Majewska
Komórka ds. informacji publicznej, obsługi rady
pok. nr 15
tel. 85 6816816
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{tab Referat Finansowy}

REFERAT FINANSOWY (symbol Fn)

  • Skarbnik Gminy (1 etat), który jest jednocześnie kierownikiem referatu, organizuje jego pracę i kontroluje wykonanie powierzonych zadań.
  • Inspektorzy – 5 etatów.

 

Iwona Nikonowicz
Skarbnik Gminy, pok. nr 20
tel. 85 6816745
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nadzieja Szarejko
Halina Osipiuk
Dorota Kamińska

Księgowość budżetowa, płace
Księgowość jednostek kultury
pok. nr 21

tel. 85 6816765
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Kurianowicz
Wymiar podatków od osób fizycznych
Gospodarka odpadami komunalnymi
pok. nr 23
tel./fax 85 6816744 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Irena Szwarc
Księgowość podatkowa, Fundusz alimentacyjny
pok. nr 23
tel./fax 85 6816744
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Halina Dmitruk
Wymiar podatków od osób fizycznych
Wymiar podatków od osób prawnych
pok. nr 24
tel. 85 6816754
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{tab Refertat Gospodarki Komunalnej}

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ(symbol GK)

  • Kierownik Referatu – 1 etat.
  • Inspektorzy – 5 etatów.
  • Stanowiska pracy w zakresie obsługi pojazdów mechanicznych, konserwacji obiektów komunalnych, obsługi urzędu i prac porządkowych – 13 etatów.

 

Sławomir Poskrobko
Drogi, infrastruktura i usługi komunalne
Zadania z zakresu rolnictwa i jego otoczenia
(ochrona zwierząt, prawo wodne, prawo łowieckie)
pok. nr 10
tel. 85 6816741
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mikołaj Timofiejuk
Ochrona środowiska
pok. nr 3
tel. 85 6816740
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krystyna Kiełbaszewska
Działalność gospodarcza
Podatek od środków transportowych i podatek VAT
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Zezwolenia alkoholowe
pok. nr 4
tel. 85 6816755
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Irena Smoktunowicz
Gospodarka mieniem komunalnym gminy i zasobami agencji własności rolnej Skarbu Państwa
Podziały nieruchomości, opłata adiacencka
pok. nr 4
tel. 85 6816755
fax 85 8733535 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Snarska
Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych
Zastępstwo w zakresie: obsługi rady gminy, udostępniania
informacji publicznej oraz obsługi sekretariatu
pok. nr 3, 15
tel. 85 6816740
tel. 85 6816816
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{/tabs}

{tab Urząd Stanu Cywilnego}

URZĄD STANU CYWILNEGO (symbol USC)

Lilla Chilimoniuk
Kierownik USC, pok. nr 5
tel. 85 6816750
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{tab Ewidencja ludności}

EWIDENCJA LUDNOŚCI (symbol SA)

Lilla Chilimoniuk
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności
pok. nr 5 
tel. 85 6816750
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

{tab Radca prawny}

RADCA PRAWNY

Jakub Ławniczak
pok. nr 14
tel. 85 6816016
fax 85 8733535
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(czwartek) 

{/tabs}